Картингот не е само безопасна забава

Ако не се внимава играчката може да заврши во плачка.