Катице, ти ли си?

Мечката си најде идеална шипка за чешање крај патот.