Кавалер на месецот!

Вистинскиот кавалер никогаш не остава девојката да се мачи сама, туку и помага онолку колку што треба.