Кавгаџијата на патот без 2 грама мозок заврши точно онака како што се очекуваше

Излегол од прозорецот со намера да го тепа не возачот, туку џипот :).