Кавгите на Фејсбук наспроти вистинскиот живот: Вакви сме ние Македонците!

Силни сме само на зборови, кога сме на сигурно, во своите домови.