Ќе ја носам колата на мајстор да ме ограбуваат таму, јас ќе ја средам!

Од основни автомеханичарски познавања ја издвојуваме… рачната.