Кечерската борба на џуџиња заврши со ароматично задушување

Кечерот кој беше победен од жена, цел живот нема да го заборави овој нокаут.