Кечерот го зафркна малото девојче, но тука е и неговиот татко

А таткото изгледа не знае дека кечерите се чиста глума, па се размава со боксови :).