Кинеските работници се снајдоа како да го отворат камиончето кое се заклучило со клучот внатре

Затоа што и камиончето е кинеско :).