Кинеското дете не дозволува неканетите гости да му ја крадат храната

Ни 5 ни 6, го фати за гуша и си го зеде она што е негово :).