Кинезот си развил техника за брзо глетување ѕидови

Работи сам, а завршува работата за тројца мајстори, ако не и за повеќе.