Кивањето го префрли дечкото од една димензија во друга

Ваков будилник не би посакал никој.