Клиентот чекаше, чекаше стоејќи и реши малку да приседне

Малку незгодно, како да седне, а не му понудиле, па му текна да се истегне за сето тоа да изгледа поприродно.