Климатскиот активист сфати дека автомобилите „нѐ убиваат“ на повеќе начини

Првата опција е малку поспора, ама затоа втората прилично ефективна.