Климатските промени оживеаја растение кое што не е видено во последните 60 милиони години

Влијанието на климатските промени е скоро секогаш исклучително лошо, но се покажа дека еден специфичен резултат од загревањето на планетата охрабрил древно растение повторно да се појави во Велика Британија. Во никој случај не укажуваме на разорното влијание на она што луѓето му го прават на светот да биде добра работа, но сепак плодните растенија цикади, кои се поблиску до периодот кога диносаурусите шетаа по земјата сега се враќаат благодарение на експертите.

Растението кое растело природно во Велика Британија пред 60 милиони години и оттогаш не е видено, се појави повторно поради зголемената температура на планетата ги охрабри видовите слични на папрат да се вратат, секако со помош на градинарите.

Овој специфичен вид на растение е откриен во фосилна форма на места како Алјаска и Антарктикот, но не бил во можност да расте и да напредува овде поради поладните температури. Меѓутоа, со температурата на јадрото на планетата која сега се загрева во последно време, растението кое е навикнато на тропски и суптропски услови е во можност да расте и да произведува и машки и женски конуси.

Cycas revoluta е видот кој повторно е вратен од „мртвите“ и се одгледува во ботаничката градина Вентнор на островот Вајт. Кога се одгледуваат во дивината, се оплодува од инсектите, но во градината вработените мораат да го прават тоа рачно.