Клучарот на кого му тргнал бизнисот (виц)

Разговараат двајца колеги клучари:
– Колега, гледам многу ти тргнал бизнисот! Дали конечно рекламите што ги лепиш на вратите вродија со плод?
– На почетокот не, но откако започнав да ги лепам од внатрешната страна, бизнисот ми процвета!