Клучот нешто не му работи, но дефинитивно е до колата

Голф си е голф и овој сопственик е уверен во тоа.