Кој е побудалеа, другарот што гледа многу филмови со Ван Дам или другарката волонтер во трикот?

Резултатот е очекувано смешен.