Кој рече дека со затворени кафичи нема забава?

И така нема луѓе по улици, па само треба да се држите на растојание поголемо од 1 метар.