Кој рече дека зајаците се плашливи животни? Пазете се само да не им го пукнете филмот!

Вакво однесување од зајак до сега не сум видел.