Кога ќе кренеш 100-ка градска со Ладата на татко ти

Човекот цел живот си ја чувал како очите, затоа и крева 100-ка, за синот да ја среди во 2 потега :).