Кога ќе се испозанесеш дека си голема ѕвезда, забораваш да ги тргнеш очилата за сонце

И како што обично бива, Господ ќе најде начин како да те тресне од земја, за да те освести.