Кога автомобилот си го поправаш на стариот добар начин

Вака на времето си ги поправавме телевизорите :).