Кога автомобилот ти е поважен од девојката

Со ваква девојка не можеш да добиеш повеќе автомобили, а со ваков автомобил можеш да фатиш повеќе девојки. Проста математика.