Кога бракот те брка, ама ти не си заинтеренсирана

Најверојатно пак си ја дополнила чашата по овој неуспешен обид на бидермаерот.