Кога брат ти е хокеар, млечните заби со 1 потег и ги вадиш и ги фрлаш на покривот

Некои деца плачат а некои се радуваат што конечно ќе имаат цврсти заби.