Кога цел живот си штедел за Џипот и наеднаш ќе заврне град

Човекот на брзина смисли начин како да си го заштити Џипот, колку-толку.