Кога чистачката добро ќе си ја заврши работата

Човекот е дефинитивна гаранција за тоа.