Кога цело време чекаш ЕУ да направи нешто (виц)

Eu is typing…
Eu is typing…
Eu is typing…
Eu is typing…
Eu is typing…
Eu is typing…

25 шатори, 100 душеци, 1000 ќебиња.