Кога девојката едноставно е премногу еластична за играње на шипка

Си ја искрши главата со штиклата :).