Кога две пусти желби ќе се спојат: Пустата желба да се биде висок и пустата желба да се биде во центарот на вниманието

Малку е проблематично одењето, но лека – полека, нога – пред нога…