Кога фудбалскиот тренер многу пцуе

На крај на секој тренинг децата му прават да пукне, а особено најизнервираното.