Кога Google maps ви кажува да свртите десно

А Google никогаш не греши…