Кога имаш јака жена, битката со перници изгледа вака

На почеток не ви е јасно зошто типот носи боксерска заштитна маска, но ќе ви се разјасни кога нему ќе му се стемни.