Кога имаш мала жена…

Оди па најди ја во супермаркет. Не излегува додека не ти ја потроши платата 🙂.