Кога инаетот ќе се сретне со цивилизацијата… Што мислите кој ќе победи?

Двете жени се прилично инаетливи, а цивилизираниот дечко е прилично упорен.