Кога Исус е со тебе, не мора да гледаш каде возиш!

Проблемот е што и Исус е свртен на другата страна, па ѝ тој не гледа.