Кога камиончето ќе ти заглави точно на преминот преку железничката пруга

Колку луѓе се собраа, да им текнеше да го кренат, наместо да туркаат, можеби и ќе успееја да му помогнат.