Кога ќе го позајмиш автомобилот од пријател за еден круг

„Кругот“ заврши на сосема непосакуван начин.