Кога ќе излезеш со дечко ти во град, а тој вози BMW

BMW автомобилите ги бие глас дека се правени од автомеханичари за автомеханичари 🙂.