Кога ќе ја промашиш целта Ладата е тука да задржи

Со толку ентузијазам во себе чудно е што не успеа.