Кога ќе те фати трема на улична трка

Важно тој си продолжи, па за другите…