Кога ќе ти кажат дека е викенд

Нема ништо подобро од ден без работа.