Кога ќе учиш како се вози девојка на мотор на едно тркало од професионалец

Техниката му е добра, но неговата девојка е малку понадарена од таа на учителот.