Кога конечно ќе дојде пролет во Шведска и сонцето ќе светне силно

Домаќинката му се израдува на сонцето и на кратки ракави излезе во дворот да ги закачи алиштата.