Кога мажите ќе си заиграат во дворот како да се во средниот век

Деца како деца, си играат, па малку ќе се степаат, а утре како ништо да не било.