Кога мажот ќе започне да личи на својата кола (виц)

Семејна кавга. Жената му се дере на мажот:
– Ти по цел ден само колата си ја поправаш! Преку глава ми дојде од таа канта! Веќе почна и да личиш на неа!
– На кого, ма? На колата ли?
– Да, на колата – чадиш постојано, само шмукаш и долеваш ново, а и стартерот не работи…