Кога многу си ја сакаш работата

Ако ова не е љубов кон работата, тогаш не знам што е.