Кога многу внимаваш на деталите

Обичното око не може ниту да го види ова, но ова го прави уметничкото дело совршено.