Кога музиката ќе те погоди во срце…

А алкохолот во левата нога :).